MAJINA YA WAJUMBE WA BUNGE MAALUMU LA KATIBA

UTANGULIZI

1.              Uteuzi wa Wajumbe wa Bunge la Katiba Unatawaliwa na Sheria ya Mabadiliko ya Katiba, Sura, 83 (The Constitutional Review Act, Cap 83). Sheria hii inaweka mamlaka ya uteuzi, masharti, taratibu, vigezo na mambo mengine yote yanayopaswa kuzingatiwa katika uteuzi wa Wajumbe wa Bunge la Katiba. Kwa mujibu wa Kifungu cha 22 (2A) na (2B) vigezo hivi vinajumuisha umri, jinsia, uzoefu, sifa na mahali anapotoka mjumbe husika.

 

2.           Sheria hii inatamka aina tatu za Wajumbe wa Bunge la Katiba kama ifuatavyo:-

(i)               Wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano;

(ii)            Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar; na

(iii)         Wajumbe 201 kwa mujibu wa  Kifungu Na. 22(1c) cha Sheria ya Mabadiliko ya Katiba ambayo inaonyesha makundi mbalimbali 10 yanayohusika.

 

3.           Makundi hayo ni  kama ifuatavyo:-

 

(i)                  Taasisi zisizokuwa za Kiserikali (20)

(ii)               Taasisi za Kidini (20)

(iii)            Vyama vyote vya Siasa vyenye Usajili wa Kudumu (42);

(iv)             Taasisi za Elimu (20);

(v)                Watu wenye Ulemavu (20);

(vi)             Vyama vya Wafanyakazi (19);

(vii)          Vyama vinavyowakilisha Wafugaji (10);

(viii)       Vyama vinavyowakilisha wavuvi (10);

(ix)             Vyama vya Wakulima (20); na

(x)                Vikundi vya Watu wenye Malengo yanayofanana (20).

 

4.           Mchakato wa uteuzi ulianza kwa kutoa Tangazo la Mwaliko katika Gazeti la Serikali, Tangazo la Serikali Na 443 la tarehe 13 Desemba, 2013. Tangazo hilo lilitolewa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza ili kuyaalika makundi yaliyotajwa kisheria kuwasilisha mapendekezo ya majina kwa ajili ya uteuzi katika Bunge laMaalum la Katiba. Aidha, Tangazo hilo la mwaliko lilitangazwa pia katika magazeti mbalimbali yanayosomwa hapa nchini. Pamoja na mambo mengine Tangazo la Mwaliko lilitamka ukomo wa muda wa Taasisi na Makundi kuwasilisha mapendekezo ya majina ya wajumbe kuwa ni tarehe 02/01/2014.

5.           Mapendekezo hayo yalitakiwa kuwasilishwa kwa Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wa Tanzania Bara na kwa upande wa Zanzibar, mapendekezo yalitakiwa kuwasilishwa kwa Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.

 

6.           Kufuatia mwaliko huo, taasisi 554 kutoka Tanzania Bara na 178 kutoka Zanzibar ziliwasilisha mapendekezo yao. Mapendekezo hayo yalijumuisha majina 2,762 kwa upande wa Tanzania Bara na kwa upande wa Zanzibar mapendekezo hayo yalihusisha watu 874. Hivyo basi, taasisi na makundi mbalimbali yalipendekeza jumla ya majina 3,636. Lakini, na kinyume na Sheria, watu 118 walijipendekeza wenyewe na kufanya idadi ya majina yaliyopendekezwa kuwa 3,754.

 

7.           Mchanganuo wa idadi ya watu walipendekezwa katika makundi mbalimbali ni kama ifuatavyo:

 

 

Na.

Kundi/Taasisi

Taasisi zilizoleta mapendekezo

Idadi ya Watu Waliopendekezwa

Idadi ya Wajumbe Wanaotakiwa

Idadi ya Walioteuliwa

Tanzania Bara

Zanzibar

Tanzania Bara

Zanzibar

Tanzania Bara

Zanzibar

1.     

Taasisi zisizokuwa za Kiserikali

246

98

1,203

444

20

13

7

2.     

Taasisi za Kidini

55

17

344

85

20

13

7

3.     

Vyama vya Siasa vyenye Usajili wa Kudumu

21

14

129

69

42

28

14

4.     

Taasisi za Elimu

9

9

84

46

20

13

7

5.     

Makundi ya Walemavu

24

6

97

43

20

13

7

6.     

Vyama vya Wafanyakazi

20

1

89

13

19

13

6

7.     

Vyama Vinavyowakilisha Wafugaji

8

1

43

4

10

7

3

8.     

Vyama vinavyowakilisha Wavuvi

7

3

45

12

10

7

3

9.     

Vyama vya Wakulima

22

8

115

44

20

13

7

10.            

Makundi yenye Malengo Yanayofanana

142

21

613

114

20

14

6

 

Mapendekezo Binafsi

-

-

118

-

 

 

 

 

Jumla

672

178

2,880

874

201

134

67

 

Jumla Kuu

850

3,754

 

 

 

 

 

8.           Sheria ya Mabadiliko ya Katiba imeweka masharti ya kuzingatiwa katika uteuzi wa wajumbe 201 wa Bunge la Maalum la Katiba. Masharti hayo ni pamoja na wajumbe wasiopungua theluthi moja wanatakiwa kutoka Zanzibar na theluthi mbili kutoka Tanzania Bara. Kwa sababu hiyo, katika wajumbe 201, wajumbe 67 watatoka Zanzibar na wajumbe 134 watatoka Tanzania Bara. Aidha, mgawanyo wa wajumbe wanawake na wanaume unatakiwa uwe nusu kwa nusu. Pamoja na hayo, wajumbe hao wawakilishe sura ya wananchi wa Tanzania kwa ufuasi wa vyama vya siasa, dini, umri, na maeneo wanayotoka. Katika mazingira haya, zoezi la kupata wajumbe 201 halikuwa rahisi hata kidogo. Mwitikio wa makundi ulikuwa mkubwa sana ikilinganishwa na nafasi zilizopo.

9.           Kama nilivyoeleza hapo awali, mapendekezo kutoka Tanzania Bara yalikuwa 2,880 wakati nafasi za wajumbe ni 134. Kwa upande wa Zanzibar, majina yaliyopendekezwa yalikuwa 874 ikilinganishwa na idadi ya wajumbe 67 wanaotakiwa kuteuliwa. Kwa nyongeza ya maelezo kuhusu uwingi wa mapendekezo, ni kwamba ukichukua taasisi zisizo za kiserikali kwa upande wa Tanzania Bara walipendekezwa watu 1,203, wakati nafasi zilizokuwa zinatakiwa kujazwa ni 13 tu. Kwa upande Zanzibar, taasisi zisizokuwa za kiserikali zilikuwa zimependekeza majina 444 ikilinganishwa na nafasi 7 tu zilizokuwa zinatakiwa kujazwa kutokana na taasisi hizi.

 

WAJUMBE WA BUNGE LA KATIBA

10.      Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania wakishirikiana na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mpainduzi Zanzibar wamekamilisha uteuzi wa wajumbe 201. Kabla ya kutaja orodha ya wajumbe walioteuliwa, napenda kufafanua mambo yafuatayo:

(a)             Uteuzi umezingatia ushiriki wa watu wa rika zote, yaani vijanawatu wazima na wazee. Kwa ajili hiyo, wajumbe vijana yaani wenye umri wa kati miaka 22-35, ni wajumbe 35. Wajumbe wenye umri wa kati, yaani miaka 36-64, ni 145; na wajumbe wazee, yaani wenye umri wa miaka 65 na kuendelea ni 21.

(b)             Sheria inataka kuwepo na uwiano sawa kwa ajumbe wanawake na wanaume. Jambo hili limezingatiwa ipasavyo, na katika orodha hii wajumbe wanawake ni 100 na wanaume 101. Kwa vile, haiwezekani kuwa na nusu mtu, ndiyo maana idadi ya wajumbe wanaume ni 101.

(c)              Uwakilishi wa vyama vya siasa ambao unahitaji kila chama chenye usajili wa kudumu kiwe na wajumbe wawili umezingatiwa. Kwa kuwa kuna vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu 21, jumla ya wajumbe 42 wamechaguliwa kwa maana ya kuwa wajumbe wawili wameteuliwa kutoka katika kila chama.

Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, ifuatayo ndiyo orodha ya wajumbe 201 wa Bunge Maalum la Katiba waliobahatika kuteuliwa:

 

 

TAASISI ZISIZOKUWA ZA KISERIKALI- (WAJUMBE 20)

TANZANIA BARA (13)

1.     Magdalena Rwebangira

2.        Kingunge Ngombale Mwiru

3.     Asha D. Mtwangi

4.        Maria Sarungi Tsehai

5.     Paul Kimiti

6.        Valerie N. Msoka

7.     Fortunate Moses Kabeja

8.        Sixtus Raphael Mapunda

9.     Elizabeth Maro Minde

10.   Happiness Samson Sengi

11. Evod Herman Mmanda

12.   Godfrey Simbeye

13. Mary Paul Daffa

 

TANZANIA ZANZIBAR (7)

1.     Idrissa Kitwana Mustafa

2.          Siti Abbas Ali

3.     Abdalla Abass Omar

4.          Salama Aboud Talib

5.     Juma Bakari Alawi

6.          Salma Hamoud Said

7.     Adila Hilali Vuai

 

 

 

TAASISI ZA KIDINI- (WAJUMBE 20)

TANZANIA BARA (13)

1.   Tamrina Manzi

2.        Olive Damian Luwena

3.   Shamim Khan

4.        Mchg. Ernest Kadiva

5.   Sheikh Hamid Masoud Jongo

6.        Askofu Mkuu (Mstaafu) Donald Leo Mtetemela

7.   Magdalena Songora

8.        Hamisi Ally Togwa

9.   Askofu Amos J. Muhagachi

10.   Easter Msambazi

11.                                                           Mussa Yusuf Kundecha

12.   Respa Adam Miguma

13.                                                           Prof. Costa Ricky Mahalu

 

TANZANIA ZANZIBAR (7)

1.     Sheikh Thabit Nouman Jongo

2.     Suzana Peter Kunambi

3.     Sheikh Nassoro Mohammed Ibrahimu

4.     Fatma Mohammed Hassan

5.     Louis Majaliwa

6.     Yasmin Yusufali E. H alloo

7.     Thuwein Issa Thuwein

 

 

 

 

 

VYAMA VYOTE VYA SIASA

VYENYE USAJILI WA KUDUMU – (WAJUMBE 42)

TANZANIA BARA (28)

1.        Hashim Rungwe Spunda

2.           Thomas Magnus Mgoli

3.        Rashid Hashim Mtuta

4.           Shamsa Mwangunga

5.        Yusuf  S. Manyanga

6.           Christopher Mtikila

7.        Bertha Ng’angompata

8.           Suzan Marwa

9.        Dominick Abraham Lyamchai

10.      Mbwana Salum Kibanda

11.   Peter Kuga Mziray

12.      Isaac Manjoba Cheyo

13.   Dr. Emmanuel John Makaidi

14.      Prof. Ibrahim Haruna Lipumba

15.   Modesta Kizito Ponera

16.      Prof. Abdallah Safari

17.   Salumu Seleman Ally

18.      James Kabalo Mapalala

19.   Mary Oswald Mpangala

20.      Mwaka Lameck Mgimwa

21.   Nancy  S. Mrikaria

22.      Nakazael Lukio Tenga

23.   Fahmi Nasoro Dovutwa

24.      Costantine  Benjamini Akitanda

25.   Mary Moses Daudi

26.      Magdalena Likwina

27.   John Dustan Lifa Chipaka

28.      Rashid Mohamed Ligania Rai

TANZANIA ZANZIBAR (14)

1.     Ally Omar Juma

2.     Vuai Ali Vuai

3.     Mwanaidi Othman Twahir

4.     Jamila Abeid Saleh

5.     Mwanamrisho Juma Ahmed

6.     Juma Hamis Faki

7.     Tatu Mabrouk Haji

8.     Fat –Hiya Zahran Salum

9.     Hussein Juma

10.     Zeudi Mvano Abdullahi

11.     Juma Ally Khatibu

12.     Haji Ambar Khamis

13.     Khadija Abdallah Ahmed

14.     Rashid Yussuf Mchenga

 

 

 

TAASISI ZA ELIMU- (WAJUMBE 20)

TANZANIA BARA

1.     Dr. Suzan Kolimba

2.     Prof. Esther Daniel Mwaikambo

3.     Dr. Natujwa Mvungi

4.     Prof. Romuald Haule

5.     Dr. Domitila A.R. Bashemera

6.     Dr. Jasmine Bendantunguka Tiisekwa

7.     Prof. Bernadeta Kilian

8.     Teddy Ladislaus Patrick

9.     Dr. Francis Michael

10.    Prof. Remmy J. Assey

11.               Dr. Tulia Ackson

12.               Dr. Ave Maria Emilius Semakafu

13.               Hamza Mustafa Njozi

 

TANZANIA ZANZIBAR (7)

1.     Makame Omar Makame

2.     Fatma Hamid Saleh

3.     Dr. Aley Soud Nassor

4.     Layla Ali Salum

5.     Dkt. Mwinyi Talib Haji

6.     Zeyana Mohamed Haji

7.     Ali Ahmed Uki

 

 

 

WATU WENYE ULEMAVU-(WAJUMBE 20)

TANZANIA BARA (13)

1.        Zuhura Musa Lusonge

2.     Frederick Msigala

3.        Amon Anastaz Mpanju

4.     Bure Zahran

5.        Edith Aron Dosha

6.     Vincent Venance Mzena

7.        Shida Salum Mohamed

8.     Dr. Henry Mwizengwa Nyamubi.

9.        Elias Msiba Masamaki

10.                   Faustina Jonathan Urassa

11.   Doroth Stephano Malelela

12.                   John Josephat Ndumbaro

13.   Ernest Njama Kimaya

 

TANZANIA ZANZIBAR (7)

1.     Haidar Hashim Madeweyya

2.     Alli Omar Makame

3.     Adil Mohammed Ali

4.     Mwandawa Khamis Mohammed

5.     Salim Abdalla Salim

6.     Salma Haji Saadat

7.     Mwantatu Mbarak Khamis

 

 

 

VYAMA VYA WAFANYAKAZI-(WAJUMBE 19)

TANZANIA BARA (13)

1.     Honorata Chitanda

2.     Dr. Angelika Semike

3.     Ezekiah Tom Oluoch

4.     Adelgunda Michael Mgaya

5.     Dotto M. Biteko

6.     Mary Gaspar Makondo

7.     Halfani Shabani Muhogo

8.     Yusufu Omari Singo

9.     Joyce Mwasha

10.                   Amina Mweta

11.                   Mbaraka Hussein Igangula

12.                   Aina Shadrack Massawe

13.                   Lucas Charles Malunde

 

TANZANIA ZANZIBAR (6)

1.   Khamis Mwinyi Mohamed

2. Jina Hassan Silima

3.   Makame Launi Makame

4. Asmahany Juma Ali

5.   Mwatoum Khamis Othman

6. Rihi Haji Ali

 

 

VYAMA VINAVYOWAKILISHAWAFUGAJI-(WAJUMBE 10)

TANZANIA BARA (7)

1.     William Tate Olenasha

2.     Makeresia Pawa

3.     Mabagda Gesura Mwataghu

4.     Doreen Maro

5.     Magret Nyaga

6.     Hamis Mnondwa

7.     Ester Milimba Juma

 

TANZANIA ZANZIBAR (3)

1.     Said Abdalla Bakari

2.     Mashavu Yahya

3.     Zubeir Sufiani Mkanga

 

 

 

VYAMA VINAVYOWAKILISHAWAVUVI –(WAJUMBE 10)

TANZANIA BARA (7)

1.     Hawa A. Mchafu

2.     Rebecca Masato

3.     Thomas Juma Minyaro

4.     Timtoza Bagambise

5.     Tedy Malulu

6.     Rebecca Bugingo

7.     Omary S. Husseni

 

TANZANIA ZANZIBAR (3)

1.     Waziri Rajab

2.     Issa Ameir Suleiman

3.     Mohamed Abdallah Ahmed

 

 

 

VYAMA VYAWAKULIMA-(WAJUMBE 20)

TANZANIA BARA (13)

1.     Agatha  Harun Senyagwa

2.     Veronica Sophu

3.     Shaban Suleman Muyombo

4.     Catherine Gabriel Sisuti

5.     Hamisi Hassani Dambaya

6.     Suzy Samson Laizer

7.     Dr. Maselle Zingura Maziku

8.     Abdallah Mashausi

9.     Hadijah Milawo Kondo

10.                                                   Rehema Madusa

11.                  Reuben R. Matango

12.                                                   Happy Suma

13.                  Zainab Bakari Dihenga

 

TANZANIA ZANZIBAR (7)

1.     Saleh Moh’d Saleh

2.     Biubwa Yahya Othman

3.     Khamis Mohammed Salum

4.     Khadija Nassor Abdi

5.     Fatma Haji Khamis

6.     Asha Makungu Othman

7.     Asya Filfil Thani

 

 

 

WATU WENYE MALENGO YANAYOFANANA – (WAJUMBE 20)

TANZANIA BARA (14)

1.        Dr. Christina Mnzava

2.     Paulo Christian Makonda

3.        Jesca Msambatavangu

4.     Julius Mtatiro

5.        Katherin Saruni

6.     Abdallah Majura Bulembo

7.        Hemedi Abdallah Panzi

8.     Dr. Zainab Amir Gama

9.        Hassan Mohamed Wakasuvi

10.               Paulynus Raymond Mtendah

11.   Almasi Athuman Maige

12.               Pamela Simon Massay

13.   Kajubi Diocres Mukajangwa

14.               Kadari Singo

TANZANIA ZANZIBAR (6)

1.     Yussuf Omar Chunda

2.     Fatma Mussa Juma

3.     Prof. Abdul Sheriff

4.     Amina Abdulkadir Ali

5.     Shaka Hamdu Shaka

6.     Rehema Said Shamte

 

Imetolewa na:

Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais,

Ikulu.

Dar es Salaam.

 

7 Februari, 2014

One comment on “MAJINA YA WAJUMBE WA BUNGE MAALUMU LA KATIBA

  1. SONAH KONYA on said:

    Pamoja na umhimu wa kazi yenyewe wabunge wa bunge hili, wasitumie fursa hiyo kuzisogeza siku mbele kwani zikiongeka kwao ni heri lakini Watanzania wengi wanaumizwa na hali hiyo. Kila lakheri bunge la katiba ‘AMEEEEEN’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.